D&L Corp
jquery photo gallery

Các đơn vị trong Thư viện số

Logo

Bộ sưu tập Sách Địa chí Đắk Lắk

Phác họa bức tranh toàn cảnh, chân thực, chính xác và sinh động về vùng đất và con người Đắk Lắk; các đặc điểm tự nhiên, dân tộc, dân cư, hành chính, chính trị, lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Đắk Lắk

Logo

Bộ sưu tập, Báo, Bài trích

Đơn vị này chứa các tài liệu chuyên nghành Tin học, thông tin, tác phẩm tổng quát